Ouderraad Immaculata

Waarom een ouderraad?

Ouderraad Immaculata
De ouderraad verenigt de belangen van ouder, kind, leerkrachten en directie. 

De ouderraad
  • is dé spreekbuis van alle ouders naar directie en leerkrachten (en omgekeerd)
  • brengt ouders samen die zelf initiatieven willen nemen of helpen bij activiteiten
  • is er voor ouders die meer willen weten over de (interne) werking van de school

De Ouderraad wil

Samen overleggen:

De ouderraad is er in de eerste plaats om de communicatie tussen ouders en de school vlot te laten lopen - en dat in  twee richtingen. Heb je als ouder een suggestie, dan kun je dit via de ouderraad voorleggen aan de directie.

Omgekeerd vormt de ouderraad voor de school een ideaal klankbord om te toetsen of er een draagvlak is voor het beleid, de projecten en de pedagogische initiatieven van de school.
Ouderraad_Immaculata_meisje_bruin
ouderraad_immaculata_meisje_bloem
Samen werken:

In de ouderraad praten we niet alleen, integendeel. Of het nu gaat om een eigen organisatie van de ouderraad of een activiteit van de school, in de loop van het jaar steken we meermaals de handen uit de mouwen.  

Sommige activiteiten brengen de ouders dichter bij elkaar en bij de school. Andere activiteiten hebben de bedoeling om de school financieel een steuntje in de rug te geven.  
Samen plezier maken:

We werken en vergaderen hard, maar maken vooral ook veel plezier. Elk lid van de ouderraad voelt zich betrokken en wil er alles aan doen om van Immaculata jaar na jaar een leuke school te maken.

De vergaderingen verlopen in een ontspannen sfeer waar ieder zijn opmerkingen en ideeën op tafel kan gooien. Er mag tijdens de vergaderingen en activiteiten gelachen worden en we onderbreken het werk dikwijls voor een praatje.

Het schooljaar starten doen we met een etentje!
 
ouderraad_immaculata_meisje_rolstoel
Gedurende het schooljaar komt de ouderraad een zestal keer samen met de directeur en enkele leerkrachten tijdens de algemene vergadering. Tijdens dit overleg plannen we de activiteiten en verzorgen we de uitwerking.

Verder bespreken we allerlei zaken.

Enkele voorbeelden:
·         Hoe het onderwijs verloopt op school en welke veranderingen er op til staan binnen het onderwijs
·         Hoe bepaalde zaken (veiligheid, maaltijden, opvang, enz) anders of beter kunnen
·         Speciale thema’s als pesten op de school
·         enz.

Wie zin heeft kan meedenken en helpen om de activiteiten uit te werken!
Naast de ouderraad is er ook een schoolraad actief.