Lezingen

We proberen een goede keuze te maken uit het grote aanbod van lezingen. We nodigden de voorbije jaren reeds Pedro De Bruyckere, die ons enthousiast maakte over "de jeugd van tegenwoordig". Iedere twee jaar leerde Paul Maes onze oudste leerlingen en hun ouders hoe ze goed konden studeren.

  


Mama, Papa... Coach!

Op dinsdag, 15 mei 2018 organiseerden we een infoavond over coachen bij het leren.

Coach zijn: wat houdt dat in en wat is het niet?
Vanuit welke visie op opvoeden vertrekken we?
Wat verstaan we onder leren en leren leren?
Welke leerlijn doorloopt je kind?

In zijn presentatie "Mijn kind leert, ik coach!" focust Joost Hillewaere (docent Eekhoutcentrum, KULAK) op de onvervangbare rol die je als (groot-) ouder speelt bij het leren van je kind: die van coach, die met visie en vol vertrouwen het proces begeleidt. Vitamines voor de groei: van moetivatie naar goesting!

De juffrouw, meester, ouder en directie als motiverende coach 

Huistaken maken, opletten in de klas, … kinderen zijn er niet altijd even gemotiveerd voor en kunnen er soms moeilijk toe bewogen worden. Hoe kunnen we hen (terug) motiveren voor de school? Hoe krijgen we hen zover dat ze enthousiast meewerken in de klas en ze hun huistaken degelijk aanpakken? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen zin krijgen om naar school te gaan? Wat kan je als leerkracht, ouder en als schooldirectie doen om de kwaliteit van de motivatie te verhogen als kinderen de stof niet interessant of boeiend vinden?
 

In deze interactieve workshop wordt vanuit wetenschappelijk oogpunt en in interactie met de deelnemers een antwoord geformuleerd op deze vragen. Er wordt ingegaan op welke verschillende types motivatie er bestaan, welke types motivatie goed zijn en welke slecht, en hoe een juffrouw of meester (via zijn/haar lesstijl), ouder (via zijn/haar opvoedingsstijl) en een school (via bepaalde structurele maatregelen) op deze types motivatie kan inspelen.

Naast het bieden van een aantal concrete oplossingsmogelijkheden wordt een kader aangereikt waarop men later nog kan beroep doen als men kinderen heeft die weinig zelfvertrouwen hebben, schoolmoe zijn of met motivationele problemen te kampen hebben.
 


Prof. Dr. M. Vansteenkiste
Co-auteur van het boek ‘Vitamines voor groei: Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie’
(ACCO)
Vakgroep ontwikkelings-, persoonlijkheid- en sociale psychologie - Meer info